KALIBRACJA

Jedyne w Polsce laboratorium świadczące usługi w tak szerokim zakresie częstotliwości! Laboratorium posiada akredytację PCA od ponad 20 lat i przez cały ten czas świadczy kompleksowe usługi wzorcowania aparatury.

System do automatycznej kalibracji przetworników drgań

Wiarygodność pomiarów

Kalibracje przeprowadzone w laboratoriach akredytowanych przez PCA, zgodnie z normą ISO/IEC 17025:2005 dają pewność najwyższej dokładności i wiarygodności pomiarów oraz zgodności z narodowymi i międzynarodowymi standardami.

Zautomatyzowany proces

Proces kalibracji jest teraz w pełni zautomatyzowany, a przeciętny czas wykonania kalibracji nie jest dłuższy niż 90 s dla standardowego testu.

kalibracja przetwornika drgan
Szerokie zastosowanie

Motoryzacja i kolejnictwo, górnictwo i energetyka, uczelnie zajmujące się pomiarem drgań wszelkich konstrukcji, firmy monitorujące drgania budowli i konstrukcji mostowych, przemysł zbrojeniowy i wojsko oraz przemysł lotniczy.

Unikatowe urządzenie

Umożliwia ono kalibrację przetworników przyspieszenia typu ładunkowego, napięciowego oraz typu IEPE (ICP).

Otwieramy nowe możliwości wzorcowania aparatury

Jedyne w Polsce laboratorium świadczące usługi w tak szerokim zakresie częstotliwości!
kalibrowanie czujnikow pomiarowych

W badaniach wykorzystuje się ogromną liczbę aparatury służącej między innymi do diagnostyki technicznej maszyn i urządzeń, do oceny wpływu drgań na organizm człowieka, budynki i konstrukcje inżynierskie czy do monitoringu aktywności sejsmicznej górotworu. Urządzenia tego typu bezwzględnie wymagają okresowej kalibracji czyli wzorcowania.

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie ze strony przemysłu na usługi kalibracyjne najwyższej jakości, wykonywane w krótkim czasie dla dużej liczby przetworników, uruchomiliśmy w Laboratorium Akustyki Technicznej GIG na wskroś nowoczesne stanowisko wzorcujące.

Umożliwia ono kalibrację przetworników przyspieszenia typu ładunkowego, napięciowego oraz typu IEPE (ICP).
Proces kalibracji jest teraz w pełni zautomatyzowany, a przeciętny czas wykonania kalibracji nie jest dłuższy niż 90 s dla standardowego testu. Usługi realizowane są w czasie do 2 tygodni od złożenia zamówienia.

Możliwości nowego stanowiska wzorcującego dedykowane
są w szczególności:
- motoryzacji i kolejnictwu,
- górnictwu i energetyce,
- uczelniom zajmujące się pomiarem drgań wszelkich
konstrukcji,
- firmom monitorującym drgania budynków, budowli i konstrukcji
mostowych,
- przemysłowi zbrojeniowemu i wojsku przemysłowi lotniczemu.

wzorcowanie aparatury pomiarowej

System składa się z dwóch wzbudników z łożyskami powietrznymi oraz stacji roboczej (model 9155D) służącej do sterownia, akwizycji danych, a także tworzenia świadectw wzorcowania.

Pierwszy ze wzbudników (typ 396C10) umożliwia kalibrację w zakresie częstotliwości 5 Hz do 15 kHz, natomiast drugi (typ 2129E025) obsługuje zakres niskich częstotliwości od 0,1 Hz do 500 Hz. Przetworniki drgań mechanicznych są wzorcowane zgodnie z normą ISO 16063-21, a system odpowiada w pełni wymogom akredytacji PCA.

Potencjał Laboratorium Akustyki Technicznej GIG pozwala obecnie na wzorcowanie aparatury sejsmicznej i sejsmologicznej w znacznie szerszym zakresie niż przy zastosowaniu dotychczasowych metod, które ograniczały się do sprawdzeń elektrycznych nie zapewniających pełnego nadzoru metrologicznego.

Wzorcowanie (kalibracja), polegające na określeniu różnicy pomiędzy wskazaniem badanego przyrządu, a wskazaniem przyrządu wzorcowego i podaniem niepewności pomiaru, należy powtarzać przez cały okres użytkowania urządzenia. Świadectwa wzorcowania nie zawierają okresu ważności, a więc terminy kolejnych kalibracji powinny być ustalane przez samego użytkownika. W obszarze drgań mechanicznych zalecane jest aby wzorcowania wykonywać nie rzadziej niż raz do roku.

Kalibracje przeprowadzone w laboratoriach akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji, zgodnie z normą ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”, dają pewność najwyższej dokładności i wiarygodności pomiarów oraz zgodności z narodowymi i międzynarodowymi standardami ciał akredytowanych i zrzeszonych w ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).

Laboratorium Akustyki Technicznej GIG posiada akredytację PCA (nr AP006) od ponad 20 lat i przez cały ten czas świadczy kompleksowe usługi wzorcowania aparatury między innymi do pomiaru drgań mechanicznych – przetworników drgań, kalibratorów drgań, mierników i systemów pomiarowych drgań, a także aparatury do badań sejsmoakustycznych i sejsmologicznych (np. geofonów czy sejsmometrów).

Podstawowe zalety systemu:

• w pełni zautomatyzowany proces kalibracji,

• krótki czas kalibracji, typowy czas kalibracji wynosi około 90 s w zakresie częstotliwości 10 Hz – 15 kHz,

• szybka realizacja usługi dużej liczby przetworników drgań,

• szeroki zakres realizacji usługi, zakres częstotliwości od 0,1 Hz do 15 kHz,

• usługa wykonywana jest zgodnie z normą ISO 16063-21 i jest objęta zakresem akredytacji PCA, nr AP006.


Kalibracja w laboratorium akredytowanym przez PCA zgodnie z normą ISO/IEC 17025 gwarantuje:

• najwyższą dokładność i wiarygodność przeprowadzanych pomiarów,

• zgodność z narodowymi i międzynarodowymi standardami ciał akredytowanych, zrzeszonych przez ILAC,

• honorowane umowami międzynarodowymi świadectwa wzorcowania.


Korzyści:
• jedyna taka usługa komercyjna w kraju, świadcząca usługi w tak szerokim zakresie,

• akredytowane laboratorium wzorcujące przez PCA nr AP006,

• laboratorium spełnia wymagania norm ISO 16063-21 oraz ISO 17025:2005,

• wieloletnie doświadczenie w zakresie kalibracji,

• skrócenie procesu wzorcowania przetworników drgań - czas wzorcowania 90 s (dla zakresu częstotliwości od 10 Hz do 15 kHz w pasmach 1/3 oktawowych, bez montażu przetwornika na wzbudniku),

• szybki czas realizacji zlecenia - do 2 tygodni od złożenia zamówienia,

• elastyczne podejście do klienta,

• przyjaźni dla środowiska - nie wytwarzamy odpadów podczas naszej usługi,


Możliwości nowego stanowiska wzorcującego dedykowane są w szczególności:

• motoryzacji i kolejnictwu,

• górnictwu i energetyce,

• uczelniom zajmujące się pomiarem drgań wszelkich konstrukcji,

• firmom monitorującym drgania budynków, budowli i konstrukcji mostowych,

• przemysłowi zbrojeniowemu i wojsku,

• przemysłowi lotniczemu.

Oferowane usługi wzorcowania

w zakresie akredytacji PCA

ObiektNorma/ProceduraZakres częstotliwości
Przetworniki drgań mechanicznych
(przyspieszenia i prędkości)
Wzorcowanie przetworników drgań mechanicznych zgodnie z normą ISO 16063-210,1 Hz - 15 kHz
Mierniki drgań mechanicznych działających na człowiekaWzorcowanie mierników drgań mechanicznych działających na człowieka zgodnie z normą
PN-EN ISO 8041-1:2017
2 Hz - 800 Hz
Kalibratory drgań mechanicznychWzorcowanie kalibratorów drgań mechanicznych.15 Hz - 2 kHz
Mierniki drgań maszynISO 2954 Mechanical vibration of rotating and reciprocating machinery - Requirements for instruments for measuring vibration severity.10 Hz - 1 kHz

poza zakresem akredytacji PCA

ObiektNorma/ProceduraZakres częstotliwości
Młotki modalne
Wzorcowanie młotków modalnych zgodnie ze wskazaniami wytwórcy.10 Hz - 10 kHz
Stosownie do danych katalogowych wytwórcy .
Wibrometry laseroweISO 16063-41 Methods for the calibration of vibration and shock transducers, Part 41: Calibration of laser vibrometers.0,5 Hz - 15 kHz
Rejestratory sygnałów
Analizatory Układy kondycjonowania sygnałów
np. SCADAS, PULSE, Vibration Reserarch, ADRE
ISO 2954 Mechanical vibration of rotating and reciprocating machinery - Requirements for instruments for measuring vibration severity.0,5 Hz - 15 kHz
Palestezjometry
(Mierniki czucia wibracji)
ISO 13091-1:2001: 2006 Drgania mechaniczne - Progi czucia wibracji do oceny dysfunkcji nerwowej - Część 1 : Metody pomiarów na opuszkach palców rąk.3 Hz - 800 Hz

Główny Instytut Górnictwa - Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Akustyki, Elektroniki i Rozwiązań IT

Adres: plac Gwarków 1, 40-166 Katowice
Telefon: (32) 259 21 62
E-mail: abramorska@gig.eu

System do automatycznej kalibracji przetworników drgań